Wzory pism

 1. pelnomocnictwo_do_zawarcia_umowy
 2. pelnomocnictwo_procesowe_2
 3. pelnomocnictwo_procesowe
 4. pelnomocnictwo_ds_administracyjnej
 5. odwolanie_od_decyzji_zus
 6. odstapienie_od_umowy
 7. odstapienie_od_umowy_zawartej_na_odleglosc
 8. cofniecie_wniosku
 9. cofniecie_apelacji
 10. apelacja_podstawowa
 11. pelnomocnictwo_szczegolowe
 12. pokwitowanie_gotowki
 13. pokwitowanie_odbioru_rzeczy
 14. pokwitowanie
 15. pelnomocnictwo_w_postepowaniu_administracyjnym
 16. pozew_o_alimenty
 17. pozew_o_eksmisje_ii
 18. pozew_o_eksmisje
 19. pozew_o_miejsce_w_grobie
 20. pozew_o_naruszenie_posiadania
 21. pozew_o_przyjecie_w_poczet_czlonkow_spoldzielni
 22. pozew_o_przywrocenie_posiadania
 23. pozew_o_separacje
 24. pozew_o_uchylenie_obowiazku_alimentacyjnego
 25. pozew_o_ustanowienie_rozdzielnosci_majatkowej
 26. pozew_o_wstapienie_w_stosunek_najmu
 27. pozew_o_zachowek_ii
 28. pozew_o_zachowek
 29. pozew_o_zaplate
 30. pozew_o_zaprzeczenie_ojcostwa
 31. pozew_przeciwko_czlonkowi_zarzadu_spolki
 32. rachunek_do_umowy_o_dzielo
 33. skarga_na_czynnosci_komornicze
 34. sprzeciw_od_nakazu_zaplaty
 35. umowa_agencyjna
 36. umowa_cesji_wierzytelnosci
 37. umowa_darowizny_udzialu
 38. umowa_najmu
 39. umowa_posrednictwa
 40. umowa_sprzedazy_samochodu
 41. umowa_sprzedazy_udzialow
 42. umowa_ugody
 43. umowa_uzyczenia_lokalu
 44. umowa_zlecenie
 45. usprawiedliwienie_nieobecnosci_na_rozprawie
 46. wezwanie_do_opuszczenia_lokalu
 47. wezwanie_do_rozbiorki_lini_energetycznej
 48. wezwanie_do_zaplaty_1
 49. wniosek_dowodowy_w_sprawach_administracyjnych
 50. wniosek_dowodowy_w_sprawach_cywilnych
 51. wniosek_dowodowy_w_sprawch_karnych
 52. wniosek_egzekucyjny
 53. wniosek_o_dzial_spadku
 54. wniosek_o_klauzule_wykonalnosci
 55. wniosek_o_odroczenie_wykonania_kary_pozbawienia_wolnosci
 56. wniosek_o_otwarcie_testamentu
 57. wniosek_o_pelnomocnika_z_urzedu
 58. wniosek_o_przerwe_w_odbywaniu_kary
 59. wniosek_o_przesuniecie_rat_kredytu
 60. wniosek_o_przyjecie__lub_odrzucenie_spadku
 61. wniosek_o_przywrocenie_terminu_w_sprawie_karnej
 62. wniosek_o_rozlozenie_grzywny_na_raty
 63. wniosek_o_rozstrzygniecie_w_istotnych_sprawach_dziecka
 64. wniosek_o_sprostowanie_omylki
 65. wniosek_o_stwierdzenie_nabycia_spadku
 66. wniosek_o_stwierdzenie_zasiedzenia
 67. wniosek_o_ubezwlasnowolnienie
 68. wniosek_o_uregulowanie_kontaktu_z_dzieckiem
 69. wniosek_o_ustanowienie_kuratora_dla_osoby_niepelnosprawnej
 70. wniosek_o_uzasadnienie_wyroku
 71. wniosek_o_uznanie_orzeczenia_państwa_obcego
 72. wniosek_o_warunkowe_zwolnienie
 73. wniosek_o_widzenie_aresztowanego
 74. wniosek_o_wydanie_dalszego_tytulu_wykonwaczego
 75. wniosek_o_wydanie_odpisu_orzeczenia_ze_stwierdzeniem_prawomocnosci
 76. wniosek_o_wydanie_odpisu_orzeczenia
 77. wniosek_o_wypis_z_rejestru_gruntow
 78. wniosek_o_wyrok_laczny
 79. wniosek_o_zamianegrzywny_na_prace_spolecznie_uzyteczne
 80. wniosek_o_zatarcie_skazania
 81. wniosek_o_zgode_na_dokonanie_czynnosci_przekraczajacej_zwykly_zarzad
 82. wniosek_o_zniesienie_separacji
 83. wniosek_o_zwolnienie_z_kosztow_sadowych
 84. wniosek_o_zwrot_kosztow_noclegu
 85. wniosek_o_zwrot_utraconego_zarobku
 86. wzor_pelnomocnictwa
 87. wzor_umowa_zlecenia
 88. wzor_umowy_dostawy
 89. wzor_umowy_o_dzielo
 90. wzor_weksla_i_deklaracji_wekslowej
 91. cofniecie powództwa
 92. informacja dla banku o odstapieniu od umowy sprzedazy na odległość
 93. Odwolanie od decyzji administracyjnej
 94. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 95. pełnomocnitwo do sprawy administracyjnej
 96. Prosba o umorzenie kosztow sadowych
 97. Reklamacja prac pełny zwrot ceny
 98. Reklamacja usługi turystycznej
 99. reklamacja_zagubionego_bagazu
 100. skarga na bezczynność
 101. Umowa o pracę na czas nieokreślony
 102. Umowa o pracę na czas określony
 103. Umowa o pracę na okres próbny
 104. urlop o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 105. wniosek o obniżenie etatu czasu pracy w związku z urodzeniem dziecka
 106. wniosek o obnizenie wymiaru czasu pracy
 107. wniosek o ogłoszenie testamentu
 108. wniosek o ograniczenie wladzy rodzicielskiej
 109. wniosek o podjecie zawieszonego postepowania sądowego
 110. wniosek o przedłuzenie terminu w postępowaniu sądowym
 111. Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym
 112. wniosek o sciganie przestępstwa
 113. wniosek o urlop okolicznościowy
 114. wniosek o urlop wychowawczy
 115. wniosek o wgląd do akt
 116. wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym
 117. wniosek o wylaczenie sedziego
 118. wniosek o zatarcie skazania
 119. wniosek o zwrot dokumentów z akt postępowania
 120. wniosek odroczenie wykonania kary
 121. wydanie kopii akt
 122. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwaII
 123. zawiadomienie o śmiertelnym wypadku przy pracy
 124. wzor_wezwania_do_zaplaty
 125. zazalenie_na_postanowienie zazalenie