Umiejscowienie Nieodpłatnych Punktów Pomocy Prawnej i osoby udzielające pomocy prawnej.