Dotacje 2020

 

DOTACJE 2020r.

POWIAT WOŁOMIŃSKI

Umowa nr 524.2019 z dnia 17 grudnia 2019r. – kwota 120.120,00zł na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 7.920,00zł na dwa zadania z zakresu edukacji prawnej

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego p.t.

„Prowadzenie dwóch punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wołomińskim: Punkt nr 1 Radzymin, Punkt nr 2 Strachówka

Termin realizacji zadania: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Umowa nr 526.2019 z dnia 17 grudnia 2019r. – kwota 180.180,00zł na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 11.880,00zł na trzy zadania z zakresu edukacji prawnej

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego p.t.

„Prowadzenie trzech punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wołomińskim”.

Termin realizacji zadania: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Umowa nr 34.2020 z dnia 31 stycznia 2020r. – kwota 40.650,00zł

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego p.t.:

„Profilaktyka zaburzeń psychicznych, w szczególności u kobiet w depresji poporodowej oraz osób chorych onkologicznie”

termin realizacji zadania: 01.02.2020r. – 31.12.2020r.

Umowa 35.2020 z dnia 31 stycznia 2020r. – kwota 28.540,00zł

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego p.t.:

„Pomoc w sytuacjach kryzysu”

Termin realizacji zadania: 01.02.2020r. – 31.12.2020r.

Umowa 37.2020 z dnia 31 stycznia 2020r. – kwota 60.000,00zł

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego p.t.:

„Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego”

Termin realizacji zadania: 02.02.2020r. – 31.12.2020r.

Umowa 38.2020 z dnia 31 stycznia 2020r. – kwota 60.000,00zł

Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania publicznego p.t.:

„Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego”

Termin realizacji zadania: 02.02.2020r. – 31.12.2020r.