Fizjoterapia w profilaktyce i leczeniu nietrzymania moczu u kobiet

Cel:
Objęcie opieką fizjoterapeutyczną kobiet zagrożonych powstaniem problemu nietrzymania moczu poprzez prowadzenie spotkań indywidualnych.
Upowszechnianie wiedzy na temat szeroko pojętej profilaktyki nietrzymania moczu i obniżenia narządów miednicy mniejszej, a także sposobów ich leczenia poprzez prowadzenie warsztatów edukacyjnych.

Odbiorcy projektu:
Z bezpłatnej pomocy skorzystać mogą kobiety mieszkające na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Działania:
W ramach projektu realizowane będą następujące formy działania:

Warsztaty edukacyjne – mają na celu przekazywanie wiedzy na temat prawidłowych nawyków związanych z czynnościami dnia codziennego w kontekście ochrony struktur dna miednicy. Warsztaty skierowane są do kobiet, prowadzone będą w grupach

Konsultacje fizjoterapeutyczne – indywidualne spotkanie z fizjoterapeutą uroginekologicznym mające na celu rozpoznanie problemu, określenie potrzeb, ustalenie wspólnych celów, indywidualne i kompleksowe dobranie terapii.

Czas i miejsce realizacji
Projekt realizowany jest od marca do grudnia 2021 r. Podejmowane działania (warsztaty) odbywać się będą m.in. podczas zajęć w szkołach rodzenia na terenie Powiatu Wołomińskiego. Osoby chętne do wysłuchania wykładu nie będące uczestnikami szkoły rodzenia proszone są o kontakt w celu ustalenia innego miejsca i terminu spotkania. Spotkania indywidualne odbywać się będą w gabinecie rehabilitacji SOMATERA w Zielonce.

Kontakt
Zapisy pod numerem telefonu 535 435 559

Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego.