Pomoc w sytuacjach kryzysu

 

Pomoc w sytuacjach kryzysu

„Pomoc w sytuacjach kryzysowych”  jego celem jest pomoc mieszkańcom powiatu wołomińskiego w poradzeniu sobie z trudną sytuacją życiową, której towarzyszy kryzys psychiczny. Celem prowadzonych działań jest doprowadzenie do odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności do samodzielnego pokonania lub złagodzenia objawów reakcji kryzysowej, zapobieżeniu przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny, przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Odbiorcy projektu

Z bezpłatnej pomocy skorzystać mogą wszystkie osoby mieszkające na terenie powiatu Wołomińskiego, które znalazły się w nowej, często trudnej sytuacji życiowej i doświadczają kryzysu psychicznego.

Działania

W ramach projektu realizowane będą następujące formy pomocy:
Pomoc psychologiczna
Obejmuje ona między innymi interwencję kryzysową, czyli ograniczoną czasowo formę pomocy psychologicznej polegającej na kontakcie terapeutycznym skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys i zapewniającym wsparcie emocjonalne, poczucie bezpieczeństwa, zredukowanie lęku.
W zakres pomocy psychologicznej wchodzą również konsultacje psychologiczne. Są to spotkania z psychoterapeutą mające na celu rozeznanie się w aktualnych potrzebach, trudnościach i oczekiwaniach pacjenta pod kątem znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania bądź – gdy są ku temu wskazania – ustalenia indywidualnego planu terapeutycznego. Konsultacje psychologiczne przeważnie obejmują 2-3 godzinne spotkania z psychoterapeutą.
Ponadto prowadzona będzie diagnostyka psychologiczna przeprowadzana przy pomocy wywiadu klinicznego oraz standaryzowanych testów psychologicznych. Pozwala ona na określenie stanu psychicznego w aspekcie poznawczym (intelektualnym), emocjonalnym, osobowościowym.
Pomoc psychologiczna obejmuje również poradnictwo wychowawcze, czyli spotkania z rodzicami bądź opiekunami dziecka, którzy zgłaszają różnorodne problemy wychowawcze. Praca z psychologiem ma na celu przekazanie informacji dotyczących prawidłowości rozwojowych człowieka w różnych okresach życia oraz usprawnienie metod wychowawczych.
Dodatkowo udzielne będzie wsparcie psychologiczne, które kierowane jest do osób zdrowych przeżywających trudne sytuacje. Głównym celem jest udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz zaplanowanie w aktualnej sytuacji konkretnych kroków, które posłużą rozwiązaniu zgłoszonego problemu przy wykorzystaniu zasobów pacjenta. W ramach wsparcia psychologicznego osoba może skorzystać z kilku trwających około godziny spotkań z psychoterapeutą.

Pomoc psychiatryczna
Konsultacje psychiatryczne to spotkanie z lekarzem psychiatrą trwające około godziny, mające na celu postawienie diagnozy i przekazanie zaleceń odnośnie leczenia np. przepisanie farmakoterapii.

Czas i miejsce realizacji

Projekt realizowany jest od marca do grudnia 2021 r..

Podejmowane działania odbywać się będą w lokalu przy al. Armii Krajowej 16 A w Wołominie.