Psychoterapia- jak ją widzimy?

  • Psychoterapia (od stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) – zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.Ta dość sucha definicja nie przybliża nam rozumienia co właściwie dzieje się w gabinecie psychoterapeuty i czemu psychoterapia może służyć. Sceptykom, mówiącym , że oczywistością jest, że ludziom od wieków towarzyszyło cierpienie i nikt nie może tego zmienić, towarzyszy być może założenie, że psychoterapia ma za zadanie od wspomnianego cierpienia w magiczny sposób uwalniać. Inni , widzą w psychoterapii miejsce gdzie znajdą wszelkie odpowiedzi i uwolnią się od dręczących wątpliwości. Wydaje się, że ból fizyczny i chęć uśmierzenia go za wszelką cenę to coś, na co bardziej zwracamy uwagę niż na własne emocje, często rządzące naszym życiem wybory, których dokonujemy wydawałoby się, przypadkowo. Ogólem życie psychiczne traktujemy spoglądając na nie z góry, bądź nie przykładając do zjawisk naszej psychiki adekwatnej wagi. Trudne wydaje się być może zatem zrozumienie co właściwie psychoterapia może wnieść w nasze życie i jakich dokonać zmian. Można powiedzieć, że czasem wydaje się, że potrzeba zmiany i możliwości bardziej satysfakcjonującego życia w różnych obszarach wydaje się czymś mglistym i nieuchwytnym. W związku z tym sama świadomość że taka zmiana mogłaby zaistnieć może być impulsem do podjęcia kontaktu z psychoterapeutą.Każdy z nas w różnym momencie własnego życia zadaje sobie pytanie czego pragnie, co sprawia nam trudność, jak wyglądają relacje w które wchodzimy. Pojawić się może w nas ciekawość czemu dokonujemy wyborów, które wydają się sprzeczne z tym czego naprawdę pragniemy, bądź kończą się powtarzającymi się niepowodzeniami? Czy też czemu tkwimy w relacjach, w których z różnych punktów widzenia nam szkodzą i nie powinnyśmy w nich być?Dlaczego tak trudno wytrwać w stałym związku? Skąd bierze się w nas lęk przed porażką, a także przed sukcesem? Można powiedzieć , że czasem dominuje w nas poczucie nie bycia panem własnego życia, własnych wyborów. Wydaje się , że coś nami kieruje i to coś sprawia, że stajemy się ulegli wobec tego co na zewnątrz nas, a nasze życie zaczyna tracić jakiekolwiek znaczenie i powoli zmierza ku jałowości. Czujemy się niejako podporządkowani temu co nas spotyka ze strony innych, nie wiedząc jaki my możemy mieć wpływ na własne życie i jak się ono kształtuje. Każdy z nas ma własny wzorzec kochania i bycia kochanym, własny zbiór doświadczeń, które pozostają tajemnicą nawet dla nas samych.

    W gabinecie, w relacji terapeutycznej można wspólnie tworzyć przestrzeń by owe wzorce odkrywać. Czemu miałoby to służyć? Można powiedzieć, że na pewno temu by ulżyć sobie w cierpieniu dzięki lepszemu widzeniu i rozumieniu siebie. W psychoterapii zyskujemy bezpieczne warunki by dzięki wspólnej pracy i analizie, jak w szkle powiększającym przyglądać sie źródłom własnego bólu, własnych trudności. Istnieje założenie, że wszystko w umyśle ludzkim ma swoją przyczynę i że w naszej psychice nic nie dzieje sie przypadkowo. Każda nasza myśl i uczucie jest ogniwem w łańcuchu przyczynowo skutkowym i każde nasze działanie posiada określone wyjaśnienie. Analiza myśli i uczuć, formułowanych w kontakcie terapeutycznym poprzez słowa, daje nam zrozumienie własnych skomplikowanych zachowań i dynamiki problemów, z którymi się zmagamy. W kontakcie oferowanym w gabinecie pychoterapeuty, mamy możliwość dostrzeżenia i pracy nad własnymi konfliktami emocjonalnymi.Psychoterapia nie jest obietnicą ani gwarancją. To pewna podróż wgłąb siebie, rozmowa o znaczeniach, które w nas tkwią i układają się we wzorce naszego przeżywania siebie i innych. W gabinecie otrzymamy pomoc w zrozumiemiu owych znaczeń i szansę na wprowadzenie zmian w naszym codziennym funkcjonowaniu.