Psychoterapia grupowa dla dorosłych.

  • Głównym celem analitycznej terapii grupowej dla dorosłych jest pomoc w zrozumieniu oraz aktywnym badaniu swojego funkcjonowania (także w obszarze nieświadomości). Kluczowe we wspólnej grupowej pracy jest to, że nasze indywidualne problemy i trudności znajdują swój wyraz w grupie terapeutycznej.Grupa terapeutyczna, w pewnym sensie może być rodzajem lustra, w którym można siebie zobaczyć w nowym świetle, to jakby przejrzeć się w oczach innych ludzi. To doświadczenie stanowi niezwykle cenną informację o Nas samych, o tym jak i dlaczego właśnie w taki a nie inny sposób funkcjonujemy. Grupa terapeutyczna daje Nam także możliwość zatrzymania się na chwilę i podjęcia refleksyjnej próby zrozumienia siebie.W czasie procesu poznawania siebie, mamy także możliwość obserwowania innych ludzi, tego jak razem budujemy relacje oraz jak radzimy sobie z trudnościami wynikającymi właśnie z bycia razem w grupie. To doświadczenie daje niepowtarzalną szansę na pogłębienie świadomości samego siebie, jest zatem rozwojem osobistym. Większość problemów psychicznych ma podłoże związane z relacją z drugim człowiekiem. Praca w grupie terapeutycznej pozwala na tzw. budowanie złożonej sieci relacji interpersonalnych oraz otrzymanie informacji zwrotnych od innych osób. Doświadczenie grupowe ma charakter nie tylko psychologiczny ale i społeczny. Z uwagi na to, że grupy terapeutyczne oparte są na zasadach wzajemnego szacunku, ich członkowie uczą się jak akceptować siebie oraz innych. Ma to kluczowe znaczenie w możliwości odnowienia kontaktu z samym sobą oraz z relacjami wkoło Nas.Praca w analitycznej grupie terapeutycznej oparta jest na rozmowie poprzez wprowadzanie swobodnych spojrzeń czyli tego co akurat Nam przychodzi do głowy. I tak wspólnie tworzymy krąg, w którym toczy się swobodnie płynąca dyskusja. To co jest leczące w takiej formie terapeutycznej to właśnie swobodnie płynąca dyskusja, która daje nam wgląd, możliwość przyjrzenia się Naszym relacją z ludźmi (np. relacje rodzinne, zawodowe). Pobyć z drugim człowiek, jest swoistym „laboratorium”, gdzie możemy rozumieć i zobaczyć m.in.: to kim jesteśmy, z czym mamy trudności, co nie pozwala nam na dokonanie zmian w życiu.Sesje grupy odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Ilość osób w grupie to maksymalnie 8-10, a skład grupy jest stały. Rozpoczęcie terapii grupowej zawsze poprzedzone jest kilkoma konsultacjami indywidualnymi, które służą diagnozie, wspólnym zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia analitycznej terapii grupowej.