Założenia i zasady projektu „Jesteśmy by pomagać”

Projekt „Jesteśmy by pomagać” jest realizowany na terenie Gminy Wołomin. Działania przewidują długofalowe wsparcie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami depresyjno lękowymi. Projekt zakłada pomoc, wsparcie i diagnozę psychologiczną.

Do punktu mogą zgłosić się dzieci w raz rodzicami.
Zgłoszenia można kierować mailowo lub telefoniczny oraz na miejscu w rejestracji w godzinach pracy biura.

Wymogiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie deklaracji udziału w projekcie w siedzibie fundacji Spektrum i zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

(Aktualne godziny pracy biura na stronie fundacji w zakładce Kontakt)

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach Projektu “Jesteśmy by pomagać”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest:

Fundacja Spektrum Sp.z o.o.

Al. Armii Krajowej 16a

05-200 Wołomin

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań projektu “Jesteśmy by pomagać” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w ramach przez  okres   5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi  przepisami;
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie mieć Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej